Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Sporo osób regularnie ma kontakt z brakiem tolerancji i to właśnie ta data ma to podkreślać. Apelowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego typu jest okazją do tego, aby szukali rozwiązania tego występującego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, żeby wyeliminować nietolerancję poprzez edukację, czy też prowadzenie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie tolerancji oraz nakłonienie do braku przemocy wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta aktywność była spowodowana poprzez regularnie tworzące się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, zmagają się właśnie te mniejszości, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Przejawy nietolerancji są ogromnie nieprzyjemne dla osób szykanowanych, dlatego też celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma ostrzegać o różnych sytuacjach, w których dochodzi do awantur, a także pomóc w znalezieniu głównych przyczyn kiełkowania braku akceptacji. Takie działania mają stać się pomocne do tego, by dowiedzieć się, czym właściwie jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również uzmysłowić, co to jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ma także pouczać, nauczyć dostrzegania różnego rodzaju kultur, rozumienia innych ludzi, ale także głównym celem tego typu działań jest umiejętności słuchania.


Jak świętowano w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili wspólny apel, w którym pokazują ogromne wsparcie dla ofiar fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wspomogli swoim podpisem ten manifest. Solidarność dnia 16 listopada będzie prezentowana poprzez wywieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został podświetlony w szczególności most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.